Pierwsze odwiedziny w Otwartej Papierni za nami. Tym razem spotkaliśmy się w węższym gronie, ale pozwoliło to na dokładne omówienie tematów możliwej współpracy, a tych dziś wiemy już na pewno – NIE ZABRAKNIE.

Współpraca na bazie działalności kulturalnej prowadzonej przez Otwartą Papiernię.

OP – działa szeroko współpracując z wieloma fundacjami, szkołami i innymi istytucjami kultury. Wszystkie te branże ich imprezy, wernisaże i planowane eventy czekają na współpracę z członkami Jeleniogórskiego Klubu Biznesu.

Wspólna organizacja spotkań, imprez i szkoleń.

Jak bardzo wyjątkowym miejscem jest Otwarta Papiernia przekonacie się tylko osobiście ją odwiedzając.

Niedługo będzie ku temu wiele okazji. Pierwsza już w najbliższy piątek.

W Otwartej Papierni porozmawiamy również o pozyskiwaniu środków na zatrudnienie nowych pracowników poprzez http://www.owes.bcp.org.pl/

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego, prowadzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego,
zaprasza na

I JELENIOGÓRSKI PIKNIK EKONOMII SPOŁECZNEJ

Głównym celem pikniku jest zainicjowanie współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i samorządem. Efektem spotkania będzie zbudowanie partnerstw, sieci lokalnych kontaktów, wzajemnych mechanizmów wsparcia. Wśród zaproszonych podmiotów znajdują się nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych czy samorządu, ale również liderzy aktywni w sferze trójsektorowej współpracy na rzecz rozwoju regionu.

Prezentowana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego w programie wydarzenia oferta możliwego wsparcia w ramach projektu stanowi alternatywną formę przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii. Ma na celu wypracowanie mechanizmów wsparcia międzysektorowego i promocji ekonomii społecznej. Ukierunkowana będzie również na pobudzenie organizacji pozarządowych i inicjatyw oddolnych do tworzenia spółdzielni socjalnych czy prowadzenia działalności gospodarczej, jak również sukcesywnej współpracy z samorządem i przedsiębiorcami.

I JELENIOGÓRSKI PIKNIK EKONOMII SPOŁECZNEJ umożliwi promocję lokalnych zasobów społecznych, kulturowych i historycznych. Wydarzenie w atrakcyjny sposób prezentuje szerokiej grupie odbiorców atuty ekonomii społecznej i potencjał wynikający ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.

Organizatorzy:
Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Partnerzy:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Miasta Jelenia Góra
Miejsce:
Otwarta Papiernia, ul. Kilińskiego 11, Jelenia Góra
Termin:
21.08.2020, godz. 9.00 – 15.30

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Impreza ma charakter zamknięty. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zainteresowane osoby i podmioty proszone są o kontakt telefoniczny bądź mailowy do dnia 18.08.2020 w celu umówienia udziału we wcześniejszym spotkaniu konsultacyjnym.
Link do rejestracji on-line znajduje się w sekcji bilety.

Kontakt:
Maciej Pierzchała,
Doradca kluczowy / animator
tel.: 781 690 030, pierzchala@sirr.pl

Program wydarzenia

09.00 – 09.45
PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW / GRA INTEGRACYJNA

10.00 – 10.45
PREZENTACJA SUDECKIEGO INSTYTUTU ROZWOJU REGIONALNEGO I PROJEKTU „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”
Sławomir Mazurek – Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego

11.00 – 11.45
POLITYKA KULTURALNA MIASTA I ROLA III SEKTORA W JEJ KSZTAŁTOWANIU
Monika Jabłońska – Ankiel – Wydział Zdrowia, Spaw Społecznych i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jelenia Góra
Sylwia Rehis, Jędrzej Soliński – Wydział Kultury Urzędu Miasta Jelenia Góra

12.00 – 12.45 INICJATYWY ODDOLNE JAKO NARZĘDZIE DO KREOWANIA KIERUNKÓW ROZWOJU MIASTA I POBUDZENIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Katarzyna Petyniak – Fundacja Mandala
Małgorzata Osiej – Gadzina – Otwarta Papiernia
Marta Dworakowska – Kotlina Kultury

13.00 – 13.45 WSPÓŁPRACA TRÓJSEKTOROWA – NGO / SAMORZĄD / BIZNES
Krzysztof Wojtas
Sudety.pro – Witaj w Regionie Odkrywców Historii
Konrad Ambroży
Jeleniogórski Klub Biznesu
14.00 – 15.00 STOLIKI NETWORKINGOWE
15:00 – 15.30 OBIAD

O ORGANIZATORZE:

Projekt pt. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) realizowany jest przez partnerstwo, w którego skład wchodzi Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym zadaniem OWES jest wsparcie sektora ekonomii społecznej subregionu jeleniogórskiego. Ośrodek świadczy kompleksowe usługi animacyjne, doradcze i szkoleniowe, zarówno dla istniejących, jak i nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej. Oferta animacyjna Ośrodka skierowana jest głównie do lokalnych społeczności subregionu jeleniogórskiego. Działania rozpoczynają się wspólnym przeprowadzeniem diagnozy potrzeb i możliwości danej grupy, a następnie wypracowaniem planu rozwoju i jego realizacją.